EL-BIL LADING

Eidsbugarden Parkering har satt opp 2 stk el-bil ladere på veggen til den lille tømmerhytten ved innkjøringen til parkeringsplassen. 

Betaling skjer med VIPPS # 526417 eller på parkeringsautomaten.

Pris kr 340,-

VIPPS – husk Lading + bil nr i meldingsfeltet.

Parkeringsautomaten – husk lapp i ruten.

Viktig: Bilen kan kun stå ved laderen i 24 timer før den må flyttes.